این‌ها سیستم ایمنی را ضعیف می‌کنند | تغذیه سالم

اینا سیستم ایمنی رو ضعیف می کنن

فلزات سنگین مثل سرب، جیوه و کادمیوم مخصوصاً در افراد سیگاری و دور و بریا اونا باعث کاهش توان سیستم ایمنی می گردن.

با هر دم و بازدم و تناول هر لقمه و نوشیدن هر جرعه ای دو احتمال واسه آدم به وجود میاد، اگه هوایی که تنفس می شه و جامدات و مایعاتی که میل می شه، سالم و خالی از آلودگیای ویروسی، قارچی، باکتریایی، گازهای سمی رادیکالای آزاد و خالی از شکلای جور واجور فلزات سنگین باشه، فرموده استاد سخن سعدی تحقق پیدا میکنه، یعنی هر نفسی که فرو میره مُمد زندگی و چون برمیاد خوشحال کننده و باحال ذات هستش، ولی اگه حمله کنندگان میلیاردی از نظر میکروارگانیسما و ذرات آویزون یا انباشتگی مونواکسیدکربن، بخارات جیوه، سرب، کادمیوم و رادیکالای آزاد مهاجم داشته باشن و ندونسته از راه هوا و غذا به کشور وجود آدما راه پیدا کنن، در مرحله اول سیستم ایمنی و دفاعی بدن رو ضعیف کرده، از کار میندازن. بعد پادگانای جور واجور بدن رو تصرف کرده و سلولای دفاعی بدن یعنی T سل و دودمان اون شامل سلولای کمکی، سلولای کشنده و سلولای آروم کننده و هم اینکه B سلا و بیگانه خواران یا ماکروفاژها رو از عمل دفاعی بازمی دارن یا اونا رو شدیدا به اشتباه کردن جهت میدن که به جای حمله به سلولای بیگانه به سلولای خودی حمله کرده و باعث ایجاد مریضیای خود ایمنی و حساسیتای زیاد و مختلفی می شن و با نبود توانایی شناخت سلولای سرطانی به جای اینکه اونا رو مثل عادی نیس و نابود کنن، از کنار اونا بدون توجه و توجه گذشته و به این خائنین فرصت تقسیم و گسترش میدن.

 

1- مصرف کشکی و هردم بیل غذاهای شامل کلسترول

آمارها نشون میدن به دلیل کند شدن عکس العمل ماکروفاژها یا بیگانه خواران، اندازه بروز و شدت و مدت مریضی در آدمایی که به دلیل پرخوری و بدخوری به کلسترول بالا دچار گردیده ان، بسیار بالاتر از افرادیه که اندازه کلسترول کامل و LDL اونا در سطح قابل قبول و اندازه HDL اونا بالاتر از 45 هستش.

 

2- فلزات سنگین

فلزات سنگین مثل سرب، جیوه و کادمیوم مخصوصاً در افراد سیگاری و دور و بریا اونا (که از روی زور و اینکه دیگه چاره ای نیس دود برون رانده شده از کشیدن سیگار رو استنشاق می کنن) باعث کاهش توان سیستم ایمنی می گردن. سرب حاصل از سوخت ناقص موتور ماشینا و کارخانه ها، موجبات آلودگی هوا و مصرف غذاهای پرورش یافته در این هوای آلوده و کند شدن پاسخگویی و عکس العمل سلولای ایمنی رو جفت و جور می سازه. هم اینکه جیوه و بقیه فلزات سنگین وارده از راه فاضلابای هدایت شده کارخانجات به کانالای آب رودخانه ها، برکه ها، دریاچه ها و دریاها، ارزشمندترین

منبع : tebyan.net