ب کمپلکسها باعث کاهش وزن می شوند | اطلاعات دارویی

به گفته پزشکان ترکیبای ویتامین(Bکمپلکس)به دلیل تنظیم ترشحات غده تیروئید که نقش گوارش رو در بدن بردوش داره باعث کاهش وزن در افراد و تقویت روحیه در اونا می شه.

به گزارش دکتر سلام و به نقل از پایگاه خبری BBC: اگه متابولیسم درست بدن انجام شه طوریکه غذایی مصرف می شه در دستگاه گوارش هضم شه مقدار چربی ذخیره شده در بافتای بدن هم کم میشه در آخر منتهی به تناسب اندام و کاهش وزن می شه.

پس گزارش، به گفته پزشکان ویتامین B6 به همراه روی باعث بهتر شدن گوارش و هضم غذا در بدن می شه ویتامینای B2، B3 در تنظیم ترشحات غده تیروئید که مسئول هضم غذاییه نقش مهمی رو اجرا می کنه.

یادآور می شه،مصرف ترکیبات جورواجور ویتامین B علاوه بر ایجاد کاهش وزن در افراد باعث تقویت روحیه و ایجاد آرامش و از بین رفتن اضطراب می شه.

منبع : hidoctor.ir