عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5) اجتناب مالیاتی

در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین می گردد. سهم از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت می باشد. در این بین، اجتناب مالیاتی[1] و فرار مالیاتی[2] در کشورها باعث شده می باشد تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آن چیز که که برآورد شده می باشد کمتر باشد. پس، مانند موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش ها مورد توجه می باشد، بحث اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی می باشد که از آن حاصل می گردد. از دیدگاه نظری، مقصود از اجتناب مالیاتی، کوشش در جهت کاهش مالیات های پرداختی می باشد(هانلون و همکاران[3]، 2010). فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی، اما  اجتناب از مالیات، در واقع نوعی بهره گیری از خلاءهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات می باشد. پس، از آنجایی که اجتناب مالیاتی، فعالیتی به ظاهر قانونی می باشد به نظر می رسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و زیرا اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین جهت بهره گیری از مزایای مالیاتی می باشد و به گونه عمده قوانین محدودکننده­ای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد(محمد جم، 1379)، پس، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی می باشد.

بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر می رسد در مورد شرکت های با جدایی مالکیت مطرح باشد، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگیزه های درونی مثل وظیفه اجتماعی، کمتر، درگیر فرار و اجتناب مالیاتی می شوند(الینگهام و سندمو[4]، 1972)، اما در شرکت ها به گونه معمول، سهامداران انتظار دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل از کاهش بدهی های احتمالی بیشتر از هزینه های اضافی مورد انتظار برای آن ها باشد، به دنبال کاهش بدهی های مالیاتی و اجتناب مالیاتی باشند. پس، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن می باشد منجر به تصمیمات مالیاتی گردد که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. پس، یکی از چالش‌های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش‌ها و انگیزه‌های کنترلی می باشد تا هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برسانند (جنسن و مکلینی، 1976). دسای و همکاران[5](2007) نیز عقیده دارند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می گردد، انجام می‌دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می‌گیرند. آنها عقیده دارند که وجود ماموران مالیاتی قوی باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و کاهش سوء بهره گیری از منابع داخلی شرکت ها می گردد. نکته دیگری که توسط دسای و همکاران مطرح گردید این می باشد که نحوه حاکمیت و رهبری شرکت ها بر روی سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها تأثیرگذار می باشد. حاکمیت شرکتی ضعیف باعث افزایش در سطح اجتناب مالیاتی می گردد. گراهام[6](2006)، معتقد می باشد که اجتناب مالیاتی، منافع نهایی سپر مالیاتی بهره را کاهش می‌دهد و ممکن می باشد بر روی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده گردد در اینصورت، شرکت مجبور به پرداخت‌های اضافی و جریمه می گردد که باعث کاهش جریان‌های نقدی ورودی و کاهش ثروت سهامداران می گردد.

دیدگاه دیگری که در مورد اجتناب مالیاتی مطرح گردید این می باشد که علی رغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می‌تواند ارزشمند باشد و اگر مالکان بتوانند زمینه‌های انگیزشی لازم را در مدیران ایجاد کنند تا آنها با برنامه‌ریزی‌های مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت افزایش و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش خواهد پیدا نمود(هانلون و همکاران، 2010).

[1]– Avoidance tax

[2]– Evasion tax

[3]– Hanlon , et al.

[4]– Allingham and Sandmo

[5]– Desai

[6]– Graham

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید