پایان نامه ارتباط بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت های پذیرفته شده بورس

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 3-2) تعریف و اظهار جامعه آماری پژوهش محدوده و فضای مطلوب ما جامعه‌های آماری را معین و مشخص می کند؛ پس تعریف ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مطالعه‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی چنین می باشد: ادامه مطلب…

توسط 92، قبل